Υπηρεσίες

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Μάντζαρης Παναγιώτης

ΔΕ Διοικητικών – Λογιστών

2645361315

 • Γραφείο Μισθοδοσίας
 • Γραφείο Προσωπικού
 • Γραφείο Δημοτολογίου, Μητρώου αρρένων, Ιθαγένειας, Στρατολογίας
 • Γραφείο Πρωτοκόλλου
 • Πρακτικογράφος Διοικητικού Συμβουλίου (Γραμματειακή υποστήριξη Συνεδ. ΔΣ)
 • Εισπράκτορας
 • Γραφείο Καταστημάτων

Αργύρη Σοφία

ΠΕ1 Διοικητικό – Οικονομικό

2645361317

 • Γραφείο Εσόδων
 • Γραφείο Ύδρευσης
 • Αναπληρώτρια Εισπράκτορας
 • Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη Πολιτιστικού Κ.Τ. & ΚΟΙΔΕΜ
 • Γραφείο Εκκαθάρισης & Ενταλματοποίησης Δαπανών

Σπίγγου Γεωργία

ΠΕ1 Διοικητικό – Οικονομικό

2645361321

 • Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
 • Ληξιαρχείο
 • Γραφείο Ταμείου
 • Στατιστικός Ανταποκριτής

Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου

Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υποστήριξη

Δάγλα Μαυρέττα – Σοφία

2645361324

Παροχή συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης του Δήμου. Ειδικότερα σε θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Δήμου.

Ζαβιτσάνος Δημήτριος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2645361311

 • Γραφείο Τεχνικών Έργων
 • Διαχείριση & Παρακολούθηση προγραμμάτων ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΠΑ κλπ
 • Γραφείο Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
 • Γραφείο Περιβάλλοντος

Μπούρα Βασιλική

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

2645361322

 • Γραφείο Προμηθειών
 • Γραφείο Τεχνικών Έργων
 • Γραφείο Κίνησης Στόλου Οχημάτων
 • Γραφείο Προμηθειών

Δάγλα Ειρήνη

ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

2645361325

 • Συντήρηση Μηχανογραφικής & Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου
 • Υποστήριξη στην Διοικητική Εργασία του γραφείου Προγ/σμου & Ανάπτυξης