Τοπικά Συμβούλια – Σύνθεση

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

 1. Σολδάτος Βασίλειος  του Φιλίππου
 2. Κονιδάρης Επαμεινώνδας του Αργύρη
 3. Πολίτης Χρήστος του Παναγιώτη
 4. Δάγλας Νικόλαος του Παναγιώτη
 5. Μαρκεζίνης Παναγιώτης του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ

 1. Αθανίτης Ανδρέας του Αποστόλου
 2. Πολίτης Γεράσιμος του Ευαγγέλου
 3. Ζαβιτσάνου Αικατερίνη  του Τιμοθέου
 4. Κοντογιώργης Παναγιώτης του Γρηγορίου
 5. Πολίτης Απόστολος του Μαρίνου

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΘΕΟΣ

 1. Κουτσαύτης Ιωάννης του Μηνά

Αποφάσεις

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΘΕΟΣ