ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

Σας παρουσιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 για το Δήμο Μεγανησίου.

Ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο το οποίο θα συνεισφέρει στη βελτίωση των οικισμών και στη ζωή των κατοίκων .

Τα έργα 1 έως 4 είναι νέα ενώ τα υπόλοιπα είναι συνεχιζόμενα από το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019.