ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MINI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΘΕΩΣ–

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MINI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΘΕΩΣ”