ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ-

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ”