ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΤΕΡΑΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ-

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΤΕΡΑΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ”