ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΡΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΡΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ