ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ-

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ”