ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ-

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ”