ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ-

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ”