ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Έπειτα από μεγάλη και πολυετή προσπάθεια και επισταμένων ενεργειών που κατέβαλε η Δημοτική Αρχή δύο μεγάλα έργα μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης από τη νέα χρονιά.

  1. Η αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα χρήση του ελαιοτριβείου Βαθέως καθώς και η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

  2. Το αναγκαίο και μεγάλο έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης καθώς και του εσωτερικού δικτύου των οικισμών Κατωμερίου-Σπαρτοχωρίου.

 

Ο Δήμος Λευκάδας σε επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των όρων διακήρυξης και τον καθορισμό ημερομηνιών για την δημοπράτηση των ανωτέρω έργων .

Δείτε εδώ τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ