Πρακτικό ανάρτησης τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 2643/21-08-2020 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ