Πολιτιστικό Κέντρο Ταφίων

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ταφίων
προέκυψε από τη συνένωση του Πνευματικού Κέντρου Μεγανησίου με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγανησίου. Οργανώνει εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προσπαθώντας να αναδείξει την τοπική παράδοση και την ιδιοσυγκρασία του τόπου μας. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται κατά τους θερινούς μήνες και υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς της νήσου Λευκάδας καθώς και τοπικούς φορείς / συλλόγους.

ΣΥΝΘΕΣΗ

  1. Πολίτη Ακριβούλα-Πρόεδρος
  2. Κατωπόδης Διονύσιος-Αντιπρόεδρος
  3. Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος
  4. Κονιδάρης Αθανάσιος
  5. Αργύρη Σοφία
  6. Πολίτης Ευστάθιος
  7. Μάντζαρης Γρηγόριος
  8. Αυγερινού Κωνσταντίνα
  9. Κανέλλος Κωνσταντίνος

Αποφάσεις