ΚΟΙΔΕΜ

Η Κοινωφελής Δημ. Επιχ. Μεγανησίου είναι Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Μεγανησίου.
Οι στρατηγικοί της στόχοι είναι:

 1. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
 2. Η προώθηση και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής του πολίτη
 3. Η στήριξη των πρωτοβουλιών και η αναγέννηση των αξιών
 4. Αιμοδοσία

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Καββαδάς Κωνσταντίνος -Πρόεδρος
 2. Κατωπόδης Διονύσιος-Αντιπρόεδρος
 3. Καββαδά Αικατερίνη
 4. Δάγλας Δημήτριος
 5. Αυγερινού Κωνσταντίνα
 6. Πολίτη Βησσαρία
 7. Σολδάτος Βασίλειος

Τομείς Δραστηριοτήτων

Για την ανάπτυξη του Δήμου Μεγανησίου, ο σκοπός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς:

 1. Πολιτιστικής Ανάπτυξης
 2. Υλοποίησης Εκπαιδευτικών & Επιμορφωτικών προγραμμάτων
 3. Αθλητισμού
 4. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
 5. Νεολαίας – Περιβάλλοντος
 6. Τοπικής Ανάπτυξης

Ειδικότερα στον τομέα του Αθλητισμού:

 • Διαχείριση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Φύλαξη χώρων αυτών από υπεύθυνο και καθορισμός ωραρίου λειτουργίας αυτών
 • Προγράμματα άθλησης για όλους – Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού
 • Δημιουργία και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής

Το Δημοτικό Γυμναστήριο το οποίο και έλαβε άδεια λειτουργίας θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα και θα είναι ανοιχτό για 5 ώρες την ημέρα.

Στον τομέα Προστασίας & Αλληλεγγύης
υλοποιεί το πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” που είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Από το 2002 έως και σήμερα συνεχίζει την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες του Μεγανησίου.

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας (65 στον αριθμό) που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των οφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Παράλληλα λειτουργεί:

 1. Προγράμματα για την υγεία: Πρώτων Βοηθειών σεμιναριακού τύπου και δημιουργία ομάδας Α’ Βοηθειών: Τεστ ΠΑΠ κλπ
 2. Δημιουργία Τράπεζας αίματος
 3. Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού
 4. Ενημερώσεις και ημερίδες για τη φροντίδα των ανθρώπων τρίτης ηλικίας