ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ-ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙ-ΚΑΡΑΜΑΝΤΑΝΙ-ΒΑΘΥ

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η διάνοιξη ενός από τους ιστορικότερους δρόμους στο Μεγανήσι.

Η διαδρομή Κατωμέρι-πηγάδι Καραμαντάνι- Βαθύ είναι πλέον προσβάσιμη σε όλους!