ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε  από το Δημοτικό Συμβούλιο και χωρίς χρηματικά ελλείμματα   ο ισολογισμός  – οικονομικών καταστάσεων και ταμειακού απολογισμού του Δήμου Μεγανησίου για την οικονομική χρήση 2019

Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι ισολογισμοί 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 καθώς και ΟΛΟΙ οι ταμειακοί απολογισμοί ως έχουμε υποχρέωση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ