ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες, όταν αναλάβαμε με δική σας εντολή την διοίκηση του Δήμου Μεγανησίου διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν ισολογισμοί για τα έτη 2011,2012, 2013 καθώς και ταμειακοί απολογισμοί για τα έτη 2012 και 2013.

Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι ισολογισμοί 2011,2012,2013,2014 καθώς και ΟΛΟΙ οι ταμειακοί απολογισμοί ως έχουμε υποχρέωση.

Οι μόνοι που δεν κατανοούν την ανάγκη ύπαρξης ισολογισμών είναι η Αντιπολίτευση του Δήμου Μεγανησίου αφού μόνιμα την καταψηφίζουν.

Σας παρουσιάζουμε τον Ισολογισμό της χρήσης 2015.