ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Μεγανησίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTEREGG IPA II CBC “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020” και της υλοπόιησης του έργου 4PLUS-PUBLIC AWARENESS,PREPAREDNESS,PARTICIPATION AND COORDINATION FOR CIVIL PROTECTION FOR ALL (Ευαισθητοποίηση του κοινού, Ετοιμότητα, Συμμετοχή και Συντονισμός για μια Πολιτική Προστασία για όλους πραγματοποίησαν τη Τρίτη 2 Απριλίου στην Αίθουσα Πολιτισμού στο Σπαρτοχώρι

Ημερίδα για την  “Πολιτική Προστασία- Ευαισθητοποίηση ,Ενημέρωση και Πρόληψη”.

Ενημέρωση έγινε κατά τις πρωινές ώρες στους μαθητές του Γυμνασίου  &  Λυκειακών Τάξεων   για την προετοιμασία αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων.