ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Επιτροπές 2019

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ – ΠΟΛΙΤΗ

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,4 ευρώ μέχρι 8.804 ευρώ
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804 ευρώ μέχρι 293.470 ευρώ
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470 ευρώ και άνω
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Άρθρο 186/ΔΚΚ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ. 270/81
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης και Τήρησης Κτηματολογίου
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Άρθρο 183 ΔΚΚ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ – ΚΑΒΒΑΔΑ

Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό
(2 δημοτικοί σύμβουλοι – 1 δημότης – 1 υπάλληλος, με τους αναπληρωτές τους) Ν. 2307/95
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Εκπρόσωπος για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Επιτροπή του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 2 (ΦΕΚ 444Β/99) “Άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής”
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
(3 δημοτικοί σύμβουλοι & 3 δημότες)
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ – ΣΙΤΝΙΚΟΒΑ – ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
Για την Α/βάθμια (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
Για την Β/βάθμια (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

Εκπρόσωπος στην επιτροπή για τον καθορισμό αντικειμενικών αξιών – Δ.Ο.Υ.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας
(4μελής – ο Δήμαρχος, 1 δ.σ. της πλειοψηφίας, 1 δ.σ. της μειοψηφίας & 1 υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑ – ΜΠΟΥΡΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στη συγκρότηση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου.
(3 δ.σ., από τους οποίους 1 από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους)
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την εκπροσώπηση  του Δήμου Μεγανησίου στις ετήσιες τακτικές ή επαναληπτικές Γ.Σ. της Αναπτυξιακής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Λευκάδας
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Ορισμός επιτροπής τήρησης κανονιστικής απόφασης κοινόχρηστων χώρων
(3 δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ορισμός επιτροπής τήρησης κανονιστικής απόφασης κανονισμού ύδρευσης
(3 δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΒΒΑΔΑΣ

 Επιτροπή εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου αρθρ.5 Π.Δ.480/1985
(1δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 Επιτροπή παρακολούθησης προγ/τος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
(1δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
(1δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΑΒΒΑΔΑΣ

 Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών
(1δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ-ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 Ορισμός μέλους στην Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών
(1δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΠΟΛΙΤΗ

 Ορισμός προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
(1δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμών ΑΣΕΠ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – 2 υπάλληλοι

Ειδικό όργανο για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης καταστημάτων Υ.Ε.
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Οικονομική Επιτροπή (τακτικά μέλη)

 • Δάγλας Παύλος
 • Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος
 • Καββαδάς Κωνσταντίνος
 • Κατωπόδης Διονύσιος
 • Μάντζαρης Γρηγόριος
 • Καββαδά Έλλη
 • Καββαδλα Αικατερίνη

Σχολική Επιτροπή

 • Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος (Πρόεδρος)
 • Καββαδά Αικατερίνη
 • Κουτσαύτη Αμαλία
 • Δάγλας Παναγιώτης
 • Τούμπα Ευρυδίκη
 • Ρούκου Μαρία
 • Γαβρίλης Αλέξανδρος