ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

Σας ενημερώνουμε ότι η Πράξη του Δήμου Μεγανησίου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ “Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας”

Δείτε εδώ την απόφαση του υπουργού εσωτερικών.