ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Π.Δ.Ε ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Με το υπ’ αριθμ.πρωτ 4227/10-7-2018 έγγραφο ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων αποφάσισε τη λειτουργία της Β τάξης Γενικού Λυκείου στο Μεγανήσι με δύο (2) μαθητές για το σχολικό έτος 2018-2019.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση