ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ