Δημοτικό Συμβούλιο

Σύνθεση

 • Κατωπόδης Γεράσιμος του Ιωάννη-Πρόεδρος
 • Πολίτη Ακριβούλα  του Γεωργίου-Αντιπρόεδρος
 • Κατωπόδης Διονύσιος του Σπυρίδωνα
 • Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος του Φιλίππου
 • Καββαδάς Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 • Μάντζαρης Γρηγόριος του Ιωάννη
 • Καββαδά Αικατερίνη του Σπυρίδωνα
 • Κονιδάρης Αθανάσιος  του Σπυρίδωνα
 • Αυγερινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 • Δάγλας Ανδρέας του Πανογιώργου-Ανεξάρτητος
 • Αργύρη Σοφία του Γεωργίου
 • Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη
 • Βρεττός Πάνος του Σπυρίδωνα-Γραμματέας

Αποφάσεις

Βιντεοσκοπήσεις Συνεδριάσεων

2018

2019