ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της κτιριακής υποδομής της σχολικής μονάδας Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Μεγανησίου.

Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε ολόκληρη η οροφή του κτιρίου λύνοντας το μείζον πρόβλημα της υγρασίας ,ενισχύοντας την μόνωση και την ασφάλεια της υποδομής.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμών στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

Ευχόμαστε στις μαθήτριες και στους μαθητές μας ,καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Δάγλας Παύλος