ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ”