ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΣΗΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ”