ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες, σας παρουσιάζουμε την 1η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2020 και περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

1.Διαμόρφωση δρόμου από ελαιοτριβείο μέχρι Αστεράτο οικισμού Κατωμερίου.(ΠΟΣΟ :32.000,00€)

2. Ασφαλτόστρωση από κατάστημα ΓΑΝΤΖΟΣ έως καφέ ΠΕΤΡΙΝΟ και από γλίστρα έως εστατόριο ΤΗΛΕΒΟΕΣ οικισμού Βαθέως.(ΠΟΣΟ :27.000,00€)

3. Ασφαλτόστρωση δημοτικού πάρκινγκ οικισμού Σπαρτοχωρίου και τσιμεντόστρωση έμπροσθεν γλίστρας θέση Ρόκα.(ΠΟΣΟ :30.000,00€)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ