ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΟΧ1/2019

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρόνου ,συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που εδρεύει στη Λευκάδα.

Συγκεκριμένα για το Μεγανήσι 2 θέσεις εισπρακτόρων διάρκειας 6 μηνών.

Μπορείτε να δείτε  τα επισυναπτόμενα  στους παρακάτω συνδέσμους.