Τοπικά Συμβούλια – Σύνθεση

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

  1. Πολίτης Ευστάθιος του Γεωργίου
  2. Κονιδάρης Επαμεινώνδας του Αργύρη
  3. Πολίτης Χρήστος του Παναγιώτη

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ

  1. Δήμος Δημήτριος του Ηλία
  2. Αργύρη Ακριβή του Γερασίμου
  3. Κοντογιώργης Παναγιώτης του Γρηγορίου

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΘΕΟΣ

  1. Μάντζαρης Παναγιώτης του Ανδρέα

Αποφάσεις

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΘΕΟΣ