Επιτροπές 2018

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΚΑΒΒΑΔΑΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,4 ευρώ μέχρι 8.804 ευρώ
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804 ευρώ μέχρι 293.470 ευρώ
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470 ευρώ και άνω
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ. 28/80 & Π.Δ. 171/87
ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Άρθρο 186/ΔΚΚ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ. 270/81
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΛΗ

Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης και Τήρησης Κτηματολογίου
(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Άρθρο 183 ΔΚΚ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ – ΚΑΒΒΑΔΑ

Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό
(2 δημοτικοί σύμβουλοι – 1 δημότης – 1 υπάλληλος, με τους αναπληρωτές τους) Ν. 2307/95
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΖΩΗΣ
ΜΠΟΥΡΑ – ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ

Εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιτροπή του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 2 (ΦΕΚ 444Β/99) “Άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής”
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
(3 δημοτικοί σύμβουλοι & 3 δημότες)
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ – ΣΙΤΝΙΚΟΒΑ – ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
Για την Α/βάθμια (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
Για την Β/βάθμια (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

Εκπρόσωπος στην επιτροπή για τον καθορισμό αντικειμενικών αξιών – Δ.Ο.Υ.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας
(4μελής – ο Δήμαρχος, 1 δ.σ. της πλειοψηφίας, 1 δ.σ. της μειοψηφίας & 1 υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΥΡΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στη συγκρότηση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου.
(3 δ.σ., από τους οποίους 1 από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους)
Καββαδάς Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον Δάγλα Λάμπρο
Κονιδάρης Αθανάσιος με αναπληρωτή του τον Δάγλα Παναγιώτη
Πολίτη Βησσαρία με αναπληρώτριά της την Καββαδά Έλλη

Ορισμός Δημ. Συμβούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στις ΓΣ της Αναπτυξιακής LEADER Α.Ε. για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την εκπροσώπηση  του Δήμου Μεγανησίου στις ετήσιες τακτικές ή επαναληπτικές Γ.Σ. της Αναπτυξιακής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Λευκάδας
(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Ορισμός επιτροπής τήρησης κανονιστικής απόφασης κοινόχρηστων χώρων
(3 δημοτικοί  σύμβουλοι με τους αναπληρωτές του)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Αναπλ.: ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΒΒΑΔΑΣ – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ του ΔΗΜ.

Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμών ΑΣΕΠ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – 2 υπάλληλοι

Ειδικό όργανο για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης καταστημάτων Υ.Ε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οικονομική Επιτροπή (τακτικά μέλη)

 • Δάγλας Παύλος
 • Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος
 • Καββαδάς Κωνσταντίνος
 • Δάγλας Παναγιώτης
 • Κονιδάρης Αθανάσιος
 • Καββαδά Έλλη
 • Πολίτη Βησσαρία

Σχολική Επιτροπή

 • Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος (Πρόεδρος)
 • Καββαδά Έλλη
 • Κουτσαύτη Αμαλία
 • Δάγλας Παναγιώτης
 • Τούμπα Ευρυδίκη
 • Ρούκου Μαρία
 • Μάντζαρη Μαρία – Ζωή